Siedziba

Gdańsk 80-257 ul. Juliusza Słowackiego 83 NIP 9570171625

Numery tel.

58 727 39 39

Adresy e-mail

biuro@bryksacar.pl

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
W dniach 22.12.2018r. do 02.01.2019r. serwis BRYKSACAR będzie nieczynny.

Something went wrong while retrieving your map, please ensure you have entered the short code correctly.

Wyślij wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest BRYKSACAR Grzegorz Bryksa, z siedzibą w 80-257 Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 83. Twoja dane osobową są przetwarzane w celu Komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez formularz kontaktowy lub telefonicznie, podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z klientami i kontrahentami art.6 ust.1 lit. F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, w skrócie RODO. Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy usług hostingowych, telekomunikacyjnych, wspomagających sprzedaż, zarządzanie klientami i podmioty serwisujące stroną internetową Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do komunikacji z Tobą, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do komunikacji z Tobą.