21 lutego Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego, przyjęła nowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa w samochodach od 2020 roku.

Wytyczne wprowadzają wymóg instalowania w samochodach systemu ISA od 2020 roku. System analizuje znaki drogowe oraz lokalizację z GPS, i na tej podstawie informuje kierowcę czy jedzie z odpowiednią prędkością. Na początku system będzie informował dźwiękowo i wizualnie, a w przypadku braku reakcji kierującego – automatycznie ograniczy prędkość do maksymalnej dozwolonej. Systemu nie będzie można wyłączyć ani obejść. W przypadku stwierdzenia ingerencji użytkownika w system, mają być nakładane dotkliwe kary.

Od 2020 roku będzie trzeba montować w każdym samochodzie „czarną skrzynkę”. System rejestruje wszystkie parametry przed, w trakcie i po wypadku – pozwalając w pełni odtworzyć przebieg zdarzenia i działania kierowcy. Jeszcze nie ma dokładnych przepisów co do tego, kto będzie mógł korzystać z takich danych. Lobby ubezpieczycieli, mocno zabiega o możliwość odczytywania danych przez ubezpieczyciela samochodu, aby na ich podstawie uzależniać decyzję o wypłacie odszkodowania.

Wśród wymaganych systemów od 2020 roku znalazły się także: system ostrzegający o zmianie pasa ruchu, system ostrzegający o zmęczeniu kierowcy, system monitorujący ciśnienie w oponach oraz blokada alkoholowa.

Parlament Europejski czekają teraz negocjacje z krajami członkowskimi, w sprawie szczegółów wprowadzania przegłosowanych wymogów. Wiadomo już, że Niemcy i Włosi są bardzo niechętni nowym przepisom.