Objawy i prawdopodobne przyczyny awarii układu klimatyzacji

Nie można uruchomić klimatyzacji. Gdy w układzie jest za mało czynnika chłodzącego, klimatyzacja się nie uruchomi. Dopiero prawidłowe stężenie środka chłodzącego umożliwi rozruch sprężarki. Jeżeli ciśnienie czynnika chłodniczego jest prawidłowe, wina może leżeć po...
Serwisowanie klimatyzacji – nie wszędzie legalne?

Serwisowanie klimatyzacji – nie wszędzie legalne?

Od 10 października 2015 r. wszystkie punkty w których serwisowana jest klimatyzacja muszą spełnić wymagana które nakłada na nie ustawa z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową. Ustawa nakłada obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci tzw. karty...
Serwisowanie klimatyzacji – dlaczego takie ważne?

Serwisowanie klimatyzacji – dlaczego takie ważne?

Klimatyzacja w samochodzie wymaga regularnego serwisowania. Absolutnym minimum jest serwisowanie raz w roku, najlepiej na wiosnę. Dlaczego to takie ważne? Najważniejszą przesłanką są kwestie zdrowotne. W systemie klimatyzacji powstają i nagromadzają się groźne...