Nie można uruchomić klimatyzacji.
Gdy w układzie jest za mało czynnika chłodzącego, klimatyzacja się nie uruchomi. Dopiero prawidłowe stężenie środka chłodzącego umożliwi rozruch sprężarki. Jeżeli ciśnienie czynnika chłodniczego jest prawidłowe, wina może leżeć po stronie wadliwego sterownika.

 

Brak chłodzenia.
Prawdopodobnie wina leży w awarii sprężarki lub niesprawnych zaworów. Powodem może być też brak czynnika chłodniczego lub awaria elektromagnetycznego sprzęgła kompresora.

 

Niska wydajność klimatyzacji.
Przyczyn może być wiele. Najbardziej prawdopodobna to zbyt mała ilość czynnika chłodzącego, np. na skutek nieszczelności lub zaniedbań serwisowych. Niska wydajność może też wynikać z mocnego zabrudzenia filtra przeciwpyłkowego lub niedrożnego osuszacza. Winą małej wydajności układu po dobiciu czynnika może być zapowietrzenie układu lub nadmiar oleju w chłodziwie.

 

Chłodzenie działa, ale z przerwami.
Układ jest zawilgocony, brudny lub następuje niedrożność w obiegu czynnika chłodniczego.

 

Hałas podczas uruchamiania klimy.
Odgłosy mogą być wynikiem poślizgu paska klinowego (zbyt luźny lub zużyty), uszkodzenia sprzęgła sprężarki lub poluzowania jej mocowania.

 

 

Niezależnie od objawów zachęcamy do kontaktu w celu wstępnej diagnozy i naprawy uszkodzenia.