12 października weszła w życie Unijna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE.
Jednym z punktów dyrektywy jest ujednolicenie oznaczeń paliw w całej UE. Ustanawia wdrożenie nowego, jednoznacznego i zharmonizowanego zestawu etykiet paliwowych dla całej europejskiej wspólnoty.

Etykiety pojawiły na wszystkich ogólnodostępnych stacjach – na dystrybutorze oraz uchwycie dystrybutora oraz w pobliżu korków/klapek wlewu paliwa, we wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdach.

Jak tłumaczą pomysłodawcy nowa dyrektywa ujednolicająca oznaczenie ma ułatwić tankowanie na obszarze całej UE oraz zapobiegać kosztownym pomyłkom podczas tankowania, kiedy to kierowcy napełniali baki swoich samochodów nieodpowiednim rodzajem paliwa.

KÓŁKO DLA BENZYNY
Informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w benzynie oznaczona jest jako „Exx”. „E” oznacza „etanol”, zaś „xx” to maksymalna ilość (%) etanolu zalecana do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie będzie również odpowiednio umieszczone na odmierzaczu paliwowym na stacji paliw. Np. „E5” oznacza, że w pojeździe można stosować benzynę zawierającą do 5% etanolu, zaś „E10” – benzynę zawierającą do 10% etanolu. „E” dla “etanolu” to skrótowy sposób pokazania, jaki maksymalny poziom etanolu i/lub innych związków tlenowych może zawierać benzyna.

 

KWADRAT DLA OLEJU NAPĘDOWEGO
Informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w oleju napędowym oznaczona jest jako „Bxx”. “B” oznacza biodiesel, zaś „xx” to maksymalna ilość biodiesla dopuszczalna do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie będzie również odpowiednio umieszczone na odmierzaczu na stacji paliw. Np. „B7” oznacza, że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 7% biodiesla, zaś „B10” oznacza, że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 10% biodiesla. „B” dla „biodiesla” to skrótowy sposób pokazania, jaki maksymalny procentowy poziom biodiesla w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) może zawierać olej napędowy, oznaczony danym znakiem.

ROMB DLA PALIW GAZOWYCH
Informacja wewnątrz znaku określa, czy pojazd może być napełniony wodorem (H2), sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub gazem płynnym (LPG).

Więcej szczegółów KLIKNIJ TU