Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy. Każdy kto sprzedał samochód powinien w ciągu 30 dni zgłosić ten fakt we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Do zgłoszenia potrzebna jest umowa, faktura lub akt darowizny. Obowiązek ten ciąży także na pośrednikach.

Równo 30 dni ma także na zgłoszenie kupujący. Kupujący ma także dodatkowo obowiązek zarejestrowania nowo nabytego pojazdu. Obowiązek dotyczy także samochodów kupionych w innych krajach UE. Czas 30 dni w takim wypadku liczymy od momentu przekroczenia naszej granicy.

Kara za brak wywiązania się z nowego obowiązku ma wynosić od 200 do 1000 zł. Wysokość jest uzależniona od decyzji urzędnika. Ale z dotychczasowych informacji jakie docierają do nas od naszych klientów – przeważnie wybierana jest ta najwyższa cyfra z widełek 🙂