Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, nakazuje obok gaśnicy z aktualną datą przeglądu, posiadać w samochodzie trójkąt ostrzegawczy. Co ciekawe, w rozporządzeniu nie ma kamizelki odblaskowej, ale przepisy jasno stanowią, że bez niej nie możemy się poruszać po drodze po zmroku poza terenem zabudowanym, dlatego warto ją mieć także w samochodzie. Za brak trójkąta Policja może nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł.

Wystawienie trójkąta ostrzegawczego jest obowiązkowe w sytuacji postoju samochodu w wyniku awarii na drogach ekspresowych i autostradach. Przepis nakazuje też wystawienie tego znaku na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym, w przypadku, gdy samochód stoi na jezdni, na obszarze wyłączonym z ruchu lub fragmencie pobocza z ograniczoną widocznością dla innych kierowców. A na obszarze zabudowanym gdy samochód stoi w miejscu w którym zatrzymywanie jest zabronione.

Po awarii pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej, należy włączyć światła awaryjne (opcjonalnie postojowe) i ustawić trójkąt ostrzegawczy 100 metrów za pojazdem, najlepiej na jezdni lub poboczu. Należy także ocenić warunki ogólne i szybkość innych pojazdów. Samochód pędzący autostradą z prędkością 160 km/h może mieć drogę hamowania dłuższą jak 100 metrów. W uzasadnionych przypadkach, warto trójkąt ostrzegawczy ustawić w odległości dopasowanej do warunków panujących w danym miejscu. Po ustawieniu trójkąta należy zapamiętać liczby ze słupków (dyspozytor będzie po nich wiedział gdzie się znajdujemy), zejść z pasa awaryjnego za barierki energochłonne (jeżeli występują) i wezwać pomoc.

Na pozostałych drogach na terenie niezabudowanym ustawiamy trójkąt w odległości 30 -50 metrów i także włączamy światła awaryjne a w przypadku gdy pojazd takich nie posiada – pozycyjne.

Na trenie zabudowanym trójkąt ustawiamy zaraz za pojazdem. Chociaż tutaj także należy wykazać się zdrowym rozsądkiem i tam gdzie samochody poruszają się z większą prędkością, ten trójkąt ustawić odpowiednio daleko, aby dać czas kierowcom na reakcję.