Większość nowych samochodów w Polsce kupują firmy. Najczęściej wybieraną opcją finansowania zakupu jest leasing. A jeżeli leasing, to na pewno przy ustalaniu finansowania ktoś zapyta się o ubezpieczenie GAP. Ubezpieczenie GAP możesz nabyć przeważnie tylko przy zawieraniu umowy leasingu – dlatego warto się zastanowić.

GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie od straty finansowej. Jest to ubezpieczenie od utraty wartości samochodu działające w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży.

O co dokładnie chodzi?

Przykład:
Grzegorz wziął w leasingu Peugeota C4 o wartości 75000 zł. Po 6 miesiącach miał wypadek doprowadzający samochód do stanu szkody całkowitej. Ubezpieczyciel z AC wypłacił 56000 zł a wrak został sprzedany za 5000 zł. Leasingodawca obliczył zamknięcie leasingu na kwotę 67000 zł i kazał Grzegorzowi dopłacić brakujące 6000 zł.

GAP to ubezpieczenie które pokryje te brakujące 6000 zł.

Oczywiście w tym przykładzie to tylko 6000 zł, ale GAP potrafi uchronić od zapłaty dużo większych kwot.

Rodzaje ubezpieczenia GAP

GAP INDEKSOWY – zabezpiecza do % wartości samochodu (zwykle od 10% do 20%). Opcja dla tych co chcesz się zabezpieczyć na wypadek szkody całkowitej lub kradzieży i szukasz kompromisu kosztowego między GAP RTI a GAP Finansowym (dalej wyjaśnione)

GAP RTI – pokrywa różnicę między ceną samochodu z faktury a większą z dwóch kwot: odszkodowaniem z AC lub wartością pojazdu.

Przykład:
Grzegorz kupił Citroena C4 za 75000 zł. Po roku jego wartość spadła do 60000 zł i zostało skradzione – Ubezpieczyciel z AC wypłacił 60000. GAP RTI zapewni wypłatę pozostałych 15000 zł różnicy między fakturą a realnie wypłaconą kwotą.

GAP FINANSOWY – pokrywa różnicę między kwotą leasingu pozostałą do spłaty na dzień wypłaty z odszkodowania AC a wartością odszkodowania z tytułu AC.

Przykład:
Grzegorzowi do spłaty leasingu zostało ci 30000 zł. Wypłata z polisy AC wyniosła 22000 zł. W tym wariancie GAP pokryję różnicę między wartością do spłaty a wartością z odszkodowania, czyli 8000 zł.

Koszt ubezpieczenia GAP przeważnie jest doliczany do miesięcznego czynszu i nie wpływa bardzo znacząco na jego wysokość. GAP dość dobrze chroni przed stratami (mimo AC) w sytuacji szkody całkowitej lub kradzieży.