Niedawno światło dzienne ujrzał raport pt. „Badania zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca wrzesień – grudzień 2018 r.” który przynosi szereg niepokojących wniosków. Badania prowadził Instytut Transportu Samochodowego w różnych miejscach na obszarze 4 województw. Aby stworzyć raport, przeprowadzono blisko 1000 ankiet i przeanalizowano zachowanie w sumie 7 tys. pieszych i ponad 32 tys. pojazdów.

Z badania wynika, że gwałtownie wzrastają prędkość z jakimi poruszają się kierowcy w pobliżu przejść dla pieszych. W miejscach zabudowanych (dopuszczalna prędkość wynosi 50km/h) 85% pojazdów dojeżdżających do przejścia dla pieszych, przekraczało dopuszczalną prędkość. Odsetek kierowców, którzy na 10 metrów od pasów przekraczali dopuszczalną prędkość wynosi 40 %. Dużo gorzej wygląda to na obszarach niezabudowanych. W tych obszarach aż 90% kierowców dojeżdżających do pasów, przekraczała dopuszczalną prędkość.

Co ciekawsze, w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w 2015 roku widzimy wręcz lawinowy wzrost ilości kierowców, którzy nie przestrzegają dozwolonej prędkości przez „zebrą”.

Z badań wynika też, że piesi dużo bardziej niż w 2015 roku, czują się zagrożeni na przejściach.


Uwagę zwraca olbrzymi wzrost liczby ludzi, którzy dostrzegają niebezpieczne zachowania kierowców przy przejściach. W 2015 roku w małych miejscowościach i poza obszarem zabudowanym, tylko 5% badanych sygnalizowało ten problem, w 2018 roku już 45%. Przyrost jest olbrzymi.

W trakcie badań terenowych zaobserwowano duże trudności w przechodzeniu przez jezdnię wśród osób starszych, które wykazywały dużą niepewność i brak zaufania do kierowców. Co ciekawe nie potwierdziły się obiegowe wśród kierowców opinie na temat pieszych. 7% zbadanych pieszych przekraczało jezdnię na czerwonym świetle, ale takie zachowanie w większości przypadków wystąpiło przy bardzo niesprzyjających warunkach dla pieszych, np. przy długim czasie oczekiwania na zielone światło przy jednoczesnym braku pojazdów. Nieznaczna grupa pieszych rozmawiała przez telefony komórkowe (5%), pisała wiadomości tekstowe (1%) czy słuchała muzyki (1%). Przechodzenie w miejscach niedozwolonych (8%) występowało przede wszystkim na ulicach osiedlowych o małych natężeniach ruchu pojazdów.

W badaniach ankietowych 78% pieszych i 72% kierowców zgodziło się ze stwierdzeniem, że powinno się położyć większy nacisk na egzekwowanie przepisu: „Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących”. Ponadto 64% pieszych z dużych miast i 81% pieszych z małych miejscowości stwierdziło, że największym problemem ich bezpieczeństwa jest fakt, że kierowcy nie zatrzymują się, aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez jezdnię.

Cały raport wraz z rekomendacjami zespołu badawczego dostępny jest pod tym linkiem –

https://www.portalsamorzadowy.pl/pliki-download/142963.html

 

w/w raport jest źródło części tekstu i grafik