Wymiana oleju wydaje się jedną z najprostszych i najbardziej oczywistych czynności eksploatacyjnych, które regularnie należy wykonywać w samochodzie. Dlaczego więc warto zlecać tą czynność serwisowi samochodowemu?

 
Aby wlać nowy olej, trzeba wpierw pozbyć się z silnika oleju zużytego. Najłatwiejszym sposobem, aby spuścić zużyty olej silnikowy jest odkręcenie korka spustowego w misce olejowej oraz filtra oleju. Do tego potrzeba odpowiednich narzędzi oraz warunków takich jak kanał, czy podnośnik. Jeśli jednak nie mamy wprawy, łatwo możemy dokręcić zbyt mocno lub zbyt słabo, nowy filtr oraz korek. Zbyt mocne dokręcenie korka może spowodować zerwanie gwintu co oczywiście stwarza kolejne problemy. Sam korek spustowy też nie jest wieczny i również należy go wymieniać.

 
Co zrobić z przepracowanym olejem który spuściliśmy z silnika? Prawo jasno reguluję że przepracowany olej jest wyjątkowo niebezpiecznym dla środowiska odpadem i należy go przekazywać odpowiednim firmom które go utylizują. Ale nawet pomijając aspekty prawne to zwykła ludzka przyzwoitość, nakazuje niepozbywania się oleju w studzienkach kanalizacyjnych itp. co często ma miejsce gdy własnoręcznie wymieniany jest olej.

 
Następnym aspektem jest wlanie odpowiedniej ilości oleju do silnika. Jeżeli nalejemy zbyt dużo oleju niż zostało to przewidziane w instrukcji naszego auta, jego nadmiar może mieć opłakane skutki dla silnika. Jazda ze zbyt wysokim poziomem oleju może spowodować awarię silnika, w niektórych jednostkach napędowych nawet z pozoru mała ilość – 200-300ml oleju za dużo, może w skrajnych przypadkach doprowadzić do konieczności przeprowadzenia remontu silnika. Oczywistym jest także fakt że poziom oleju znajduje się poniżej wymaganego minimum jest bardzo niebezpieczny dla jednostki napędowej. Nie zawsze zbyt niski poziom oleju jest od razu sygnalizowany odpowiednia kontrolką. Niedostateczne smarowanie może szczególnie zaszkodzić górnym elementom silnika, może także doprowadzić do dość popularnej usterki polegającej na obróceniu się panewki silnikowej.